دارالافتاء، جامعہ فاروقیہ کراچی

فتوی تلاش کریں

matloob sticker 2

فتاوی

عقائد و ایمانیات

تفسیر و حدیث

تصوف و سلوک

طہارت

نماز

احکام میت

زکوۃ و صدقات

روزہ

حج و عمرہ

نکاح

طلاق و خلع

معاملات و معاشرت

بیع و تجارت

ذبیح و قربانی

اوقاف، مساجدو مدارس

قسم و نذر

حلال و حرام

حدود و قیاس

وراثت و وصیت

اسلامی نام

متفرقات