اعلان برائے تعطیلات بعد از ششماہی امتحان ۱۴۴۲ھ

004